Generic placeholder image

CLOUD

Údaje sú odložené na bezpečnom mieste, prístupné iba členom vášho tímu. Prístupné po pripojení na sieť z ktoréhokoľvek pracoviska či mobilu.
Možnosť inštalácie na verejnej sieti, podnikovej sieti alebo izolovanej pracovnej stanici.

Generic placeholder image

TEAM

Práca v tíme, rozdelenie práv prístupu pre zápis dokladov, účtovanie alebo prehliadanie výsledkov a kontrolu.

Generic placeholder image

MANAGEMENT

Plánovanie, rozpočtovanie, hospodárske prehľady. Splátkové kalendáre, správa úhrad, zmluvných povinností. Notifikácie na e-mail, komunikácia členov tímu.

Try Zervant Free

Spolupráca vzdialených pracovísk. Radosť pracovať v tíme.

Nahrajte si účtovné doklady na CLOUD priamo z mobilu alebo kopírky, odošlite jednoduchý formulár. Učtáreň si ich nájde, spracuje a vy si už iba pozriete výsledky s príslušnými analýzami nákladov a výnosov.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Bežné rozdelenie práce. Spoľahnite sa a kontrolujte.

Zamestnanci vkladajú údaje o výrobe, odbyte, pokladni, učtáreň zabezpečí ich spracovanie a výsledky sú prístupné okamžite. Skontrolujte, či si každý plní svoje povinnosti cez pracovné prehľady a štatistiky, urgujte nedorobené operácie.


A napokon uzatvorte deň.
S pocitom dobre vykonanej práce.

Až účtovníctvo vám ukáže aký úspešný deň ste strávili v práci. Máte prehľad o každom cente a kalendár udalostí vám nedá zabudnúť na žiadne platby, ktoré vám majú prísť alebo odísť. Odchodom z práce zahoďte starosti za hlavu a venujte sa rodine. Ráno vám pripomenieme všetky povinnosti, ako dobrá sekretárka.

Náš systém dokáže všetko, len kávu variť nevie.

Generic placeholder image